Zpoždění vlaku


Snad každý, kdo někdy cestoval vlakem, zažil zpoždění. V České republice je přibližně každý desátý vlak opožděn. A přestože to dráhy považují za úspěch kvůli rozestavěným kolejím. Zákazníkům však i tak přibývají vrásky na čele.

Jak na to, aby vrásek spíše ubývalo a Vy nemuseli věšet hlavu? Poradíme Vám.

Již dnes české dráhy poskytují kompenzaci na základě Nařízení EU, podle kterého vzniká cestujícímu nárok na odškodnění v případě, kdy je důvodné očekávat, že zpoždění příjezdu do cílového místa bude delší než 60 minut.

Omezujícím limitem, který platí u českých drah je však to, že nárok na finanční odškodění může vzniknout při zpoždění do dvou hodin pouze cestujícím s jízdenkou dražší než 400 Kč.

Cestující však nárok na odškodnění nemá, je-li o zpoždění informován dříve, než koupí jízdenku nebo zůstane-li zpoždění vzhledem k pokračování jiným dopravním spojem nebo přesměrování menší než 60 minut.

Jde-li o soukromé dopravce, i zde má cestující nárok na kompenzaci. Výše a postup, jakými jsou kompenzace poskytovány, jsou upraveny v přepravních řádech těchto dopravců a pohybují se v rozmezí 10-100% s ohledem na délku zpoždění. Rádi Vám pomůžeme se v těchto předpisech zorientovat a poradíme v dalším postupu.