Zdravotní péče


Domníváte se, že došlo ze strany lékaře k pochybení?

Lékařské povolání je jedno z nejtěžších a bez pochyby nejdůležitějších. Avšak ani lékaři nejsou neomylní.

A stejně tak, jako odpovídá každý za újmu způsobenou jinému na životě, na zdraví, či majetku, odpovídají i lékaři, příp. zdravotnická zařízení. Ani oni nejsou vyňati z odpovědnosti za újmu, kterou způsobí svému pacientovi.

Předpokladem vzniku odpovědnosti lékaře příp. zdravotnického zařízení je porušení povinnosti při provedení lékařského zákroku či poskytované péči a v důsledku toho vznik škody.

Braňte se, když vám někdo poškodí zdraví, jiné mít nebudete! Finanční prostředky za újmu na zdraví jsou nutností, ale i satisfakcí.

Poradíme Vám, jak na to, abyste dostali, na co máte nárok.