Trestný čin


NOČNÍ MŮRA JMÉNEM TRESTNÝ ČIN

Každý již někdy, v lepším případě slyšel o tom, že byl spáchán trestný čin. Poškozeným se člověk stane bohužel rychle a nečekaně.

Trestný čin může mít za následek škodu na zdraví nebo majetku. Často se tak jedná o dopravní nehody, různé formy podvodného jednání, úmyslné ublížení na zdraví, krádeže a podobně.

Víme, že způsobenou újmu nelze snadno odčinit, ale pachatel trestného činu musí nést svou odpovědnost i po finanční stránce. 

Obraťte se na nás. Pomůžeme Vám najít optimální cestu. Poradíme, na jaké nároky máte právo.