Průtahy v řízení


Soudíte se nepřiměřeně dlouhou dobu a řízení se stále protahuje, aniž by byla vina na vaší straně?

Pak máte možnost uplatnit nárok na odškodnění za průtahy v řízení, a to i tehdy, když jste nebyli úspěšní!

Každý člověk má právo na to, aby byl jeho případ projednán soudem v přiměřené době. Není-li tomu tak, pak nastupuje odpovědnost státu za to, že dostatečně nezajistil, aby soudy postupovaly hospodárně a co možná nejrychleji. Proto také není v tomto směru rozhodné, zda jste měli úspěch ve sporu, či ne.

Rozhodující je však to, zda je či není celková délka řízení přiměřená. Proto v takovém případě ojedinělý průtah zpravidla ještě nemusí zakládat právo na odškodnění.

Je-li délka konkrétního řízení nepřiměřená či ne, je nutné individuálně posoudit a zhodnotit nakolik bylo řízení složité. Obecně lze říci, že řízení kratší než 3 roky zpravidla nebude porušením práva na přiměřenou délku soudního řízení.

Obdobné podmínky platí nejen pro soudy, ale také pro správní orgány (územně samosprávné celky – obce, kraje…)

Co pro Vás můžeme udělat my? Pomůžeme Vám uplatnit nárok na odškodnění za průtahy v řízení, ohlídáme Vaše lhůty, stanovíme reálná očekávání.