Předpisy o odškodnění


Úprava odškodnění je zakotvena v těchto právních předpisech:

Jde-li o věci vyplývající z pracovněprávních vztahů (pracovní úraz, nemoc z povolání), řídí se odškodnění vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb.

» Odkaz na Vyhlášku MZ č. 440/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb.

Jde-li o vztahy občanskoprávní, řídí se odškodnění Metodikou Nejvyššího soudu ČR k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku)přijatou dne 12. 3. 2014.

» Odkaz na Metodiku NS ČR k náhradě nemajetkové újmy na zdraví přijaté dne 12. 3. 2014