Pomoc poškozeným


Poškozeným nabízíme pomoc při uplatňování nároku na náhradu škody (odškodnění) především v následujících oblastech:

Bolestné – odškodnění bolesti

Odškodnění bolesti (bolestné) při škoda na zdraví osoby, jejím léčení, nebo odstraňování jejich následků je mnohdy důsledkem dopravních nehod či pracovních úrazů.

» Více informací o odškodnění bolesti

 

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých

Náhrada nákladů pro pozůstalé, kterým zemřelý poskytoval, nebo byl povinen poskytovat výživu.

» Více informací o náhradě nákladů na výživu pozůstalých

 

Náhrada nákladů na pohřeb

O náhradu nákladů mohou také žádat ti, kdo vynaloží náklady na pohřeb či náklady vynaložení v souvislosti s pohřbem.

» Více informací o náhradě nákladů na pohřeb

 

Náhrada nákladů spojených s léčbou

Poškození mohou také žádat o náhradu nákladů spojených s léčbou, jako například náhrada na náklady spojené s doplatky za léky, náklady na dopravu na návštěvy lékařů a další.

» Více informací o náhradě nákladů spojených s léčbou

 

Nemoc z povolání

Nemoci z povolání jsou taková onemocnění, která vznikla působením nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

» Více informací o odškodnění nemoci z povolání

 

Nesprávný úřední postup

Právo na náhradu škody má ten, jemuž nesprávným úředním postupem či rozhodnutím vznikla škoda.

» Více informací o odškodnění škody vzniklé nesprávným úředním postupem

 

Odpovědnost za škodu při poskytování zdravotní péče

K odpovědnostnímu vztahu mezi pacientem a poskytovatelem zdravotní péče

» Více informací o odškodnění škody vzniklé ve zdravotnictví

 

Odškodnění pozůstalých

Jedná se o jednorázové odškodnění pozůstalých, které nespadá do náhrady nákladů na výživu pozůstalých.

» Více informací o odškodnění pozůstalých

 

Odškodnění při dopravní nehodě

Odškodnění poškozených při dopravních nehodách je jednou z nejčastějších náhrad škod, kterou naši klienti využívají. Dopravní nehody vedou i k jiným druhům odškodnění, jako například odškodnění bolesti, při ztížení společenského uplatnění a dalších.

» Více informací o odškodnění při dopravní nehodě

 

Odškodnění ušlého zisku

Odškodnění za ušlý zisk je jeden z komplikovanějších druhů odškodnění a je nutno dbát na mnoho faktorů, které stanovují výši samotného ušlého zisku.

» Více informací o odškodnění ušlého zisku

 

Pracovní úraz

K poškození zdraví nebo smrti zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

» Více informací o pracovním úrazu

 

Průtahy v řízení

Právo na náhradu škody má ten, jemuž průtahy v řízení vznikla škoda.

» Více informací o odškodnění průtahů v řízení

 

Trestný čin

Poškozený má možnost se v trestním řízení připojit s požadavkem na náhradu škody.

» Více informací o odškodnění následků trestného činu

 

Zpoždění letu 

Cestující se může domáhat náhrady škody za zrušení či zpoždění letu.

» Více informací o odškodnění zpoždění letu

 

Zpoždění autobusu

Cestující se také může nově domáhat náhrady škody za zpoždění v autobusové dopravě.

» Více informací o odškodnění zpoždění autobusu

 

Zpoždění vlaku

Zpoždění vlaku je v České republice poměrně častou záležitostí. Zhruba 10 % všech vypravených vlaků má zpoždění. Cestující se může domáhat náhrady škody za toto zpoždění.

» Více informací o odškodnění zpoždění vlaku

 

Ztížení společenského uplatnění

Náhrada škody při společenském uplatnění, která vychází z následků škody na zdraví, které jsou trvalého charakteru a mají nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a společnosti.

» Více informací o odškodnění při ztížení společenského uplatnění