Odškodnění


Nabízíme Vám pomoc při uplatňování Vašeho nároku na náhradu škody, která Vám byla způsobena.

Pomoc a poradenství Vám nabízíme při uplatňování a vymáhání různých forem odškodnění, zejména škod způsobených při dopravní nehodě, škod způsobených v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, škod vzniklých v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, pobytu v ústavním zařízení, ale také škod vzniklých v důsledku nesprávného úředního postupu či nezákonného rozhodnutí, nebo trestného činu.

Pokud se tedy domníváte, že Vám byla způsobena škoda a rádi byste uplatnili nárok na její náhradu, obraťte se na nás.

Naše kancelář disponuje týmem specializovaných pracovníků, kteří se Vám budou věnovat, a pomohou Vám s uplatněním Vašeho nároku na náhradu škody, a to ve většině případů bezplatně. Proč? Protože jako poškození máte nárok, aby Vám byla nahrazena veškerá škoda, která Vám byla v souvislosti se škodní událostí způsobena, a jedním z druhů takové škody jsou také účelně vynaložené náklady, tedy i náklady právního zastoupení. Tudíž by naše práci, kterou pro Vás odvedeme, měla zaplatit přímo osoba, které škodu způsobila, nebo ten, kdo je povinen škodu nahradit (např. pojišťovna).