Odškodnění za ušlý zisk


Ušlým ziskem se rozumí jiná škoda, tj. škoda na ušlém zisku spočívající ve zvětšení majetku poškozeného nebýt škodné události. Při posuzování výše náhrady škody spočívající v ušlém zisku je nutné vyčíslit rozsah majetku, kterého by poškozený dosáhl dnem uplatnění nároku na náhradu škody, kdyby škodní událost nenastala. Výše uvedený postup obsahuje posouzení možného rozsahu majetku, kterého by poškozený docílil, kdyby nebylo škodné události. Současně zahrnuje posouzení příčinné souvislosti (kauzálního nexusu) mezi škodní událostí a absencí zvětšení majetku poškozeného.

Ušlým ziskem se ve výjimečných případech rozumí také nároky na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po dobu skončení pracovní neschopnosti, a to jen, za předpokladu, že tyto vzniknou v souvislosti se škodou na zdraví.

Ušlý zisk je v praxi velmi obtížné správně vyčíslit. Proto se neváhejte na nás obrátit.