Odškodnění, náhrada nákladů na výživu pozůstalým


Náklady na výživu pozůstalým se hradí pozůstalým, kterým zemřelý výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat, pokud tyto náhrady nejsou hrazeny dávkami důchodového zabezpečení poskytovanými z téhož důvodu, a to formou peněžitého důchodu Jednorázové odškodnění pozůstalých.