Odškodnění dopravní nehody


Stali jste účastníky dopravní nehody, při níž Vám byla způsobena škoda, aniž byste se však svým jednání zapříčinili dopravní nehodu či vznik škody?

V takovém případě máte samozřejmě nárok na náhradu škody. Jste považován za spoluviníka dopravní nehody, při níž Vám byla způsobena škoda? I v takovém případě můžete mít nárok na náhradu škody, jež Vám byla způsobena, a to dle míry zavinění.

A co když dopravní prostředek viníka dopravní nehody nemělo sjednáno povinné ručení nebo se jedná o dopravní prostředek registrovaný v zahraničí?

Tyto případy se řeší prostřednictvím České kanceláře pojistitelů, která v případě, že dopravní nehoda byla způsobena nepojištěným vozidlem, je povinna uhradit náhradu škody, a v případě vozu registrovaného v zahraničí, pomůže Česká kancelář pojistitelů zjistit, u které zahraniční pojišťovny má vůz sjednáno povinné ručení a která pojišťovna v České republice ji zastupuje jako škodní zástupce.

Obraťte se tedy na nás, rádi Vám poradíme a s uplatněním nároku na náhradu škody pomůžeme.
V případě dopravní nehody dochází nejčastěji k tzv. věcným škodám, tedy škodám na majetku. V takovém případě máte nátok především na náhradu jak škody skutečné, tak i na náhradu ušlého zisku.

Skutečnou škodou se rozumí zejména snížení hodnoty nabouraného vozidla. Skutečná škoda však v sobě zahrnuje také nárok na náhradu škody za poškozené či zničené věci, které jste měli u sebe, na sobě nebo ve vozidle. Dále je možno uplatnit v rámci věcné škody také nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, což jsou především náklady, které jste vynaložili na odstranění následků dopravní nehody (např. poplatek za půjčení náhradního vozidla). A co když jste byli právě na cestě na letiště a měli jste odletět na dovolenou? Máte nárok na náhradu i toho, co jste vynaložili na úhradu dovolené popř. stornopoplatků.

Při dopravních nehodách ale také často dochází ke škodám na zdraví a na životě.

V případě škody na zdraví máte nárok na:

  • Bolestné – odškodnění bolesti
  • Náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením
  • Odškodnění ztížení společenského uplatnění
  • Náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
  • Náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
  • Náhradu za ztrátu na důchodu
  • Náhradu účelně vynaložených nákladů léčení
  • Náhradu imateriální újmy
  • Náklady pohřbu
  • Náklady na výživu pozůstalým

Uvědomujeme si, že ačkoli jsme Vám výše nastínili, na co máte nárok, není uplatnění jednotlivých nároků na náhradu škody až tak jednoduché jak se může na první pohled zdát. Např. u bolestného či ztížení společenského uplatnění existují okolnosti, za nichž může lékař bodové ohodnocení až zdvojnásobit a existuje spousta dalších odchylek či zvláštních úprav, které mohou Váš nárok na náhradu škody pozměnit. Proto Vám nabízíme naše služby, kdy Vám pomůžeme se v otázce odškodnění zorientovat, Vaše nároky uplatnit a samozřejmě budeme po celou dobu dohlížet, aby Vaše práva nebyla nijak poškozena.