Nezákonné rozhodnutí


Byla Vám nezákonným rozhodnutím státního orgánu nebo orgánu územně samosprávného celku způsobena újma?

Pak jste to právě Vy, kdo máte nárok na její náhradu!

Základem právní úpravy je v tomto směru zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Právo na náhradu má ten, jemuž byla nezákonným rozhodnutím způsobena škoda. Stejně jako stát odpovídají také územně samosprávné celky.

Co je možné podřadit pod tuto kategorii?

  • odškodnění za chyby soudů
  • odškodnění za chyby správních orgánů
  • odškodnění za chyby notářů a exekutorů

Způsobil-li Vám škodu v důsledku porušení právní povinnosti například úředníci, či zaměstnanci územních samosprávných celků, nebo došlo-li ke škodě nezákonným rozhodnutím, nebuďte nečinní a obraťte se na nás! Poradíme a pomůžeme Vám!

S čím Vám pomoci nemůžeme?

  • Není možné Vám pomoci s odškodněním v případech, kdy řízení byla ukončena před více než 6 měsíci.