Nesprávný úřední postup


KDYŽ STÁT ZPŮSOBÍ ÚJMU…

Cítíte se poškozeni nesprávným úředním postupem? Pak Vám náleží právo žádat odškodnění.

Ani stát nejedná bezchybně a dokonce může svým občanům způsobit újmu tím, že správní orgán nesprávně rozhodně nebo je nečinný.

Odpovědnost státu, resp. správních orgánů, jejichž rozhodovací pravomoc pramení ze státní moci, se řídí zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Co je to nesprávný úřední postup?

Nesprávný úředním postupem může být např. nevydání rozhodnutí  zákonem stanové lhůtě, případně pokud tato nebyla stanovena, ve lhůtě přiměřené. Dále pak porušení povinnosti učinit úkon, tedy nečinnost úřadu.

ŽE JE TO VELMI SLOŽITÉ? Nevadí, stačí, když se obrátíte na nás a my Vám pomůžeme.