Nemoc z povolání


NEMOC Z POVOLÁNÍ – POUHÁ FRÁZE NEBO SKUTEČNOST ?

Uveďme si na začátek jednoduchý příklad. V dnešní společnosti převládá názor, že nemoc z povolání postihuje pouze ty, kteří vykonávají těžkou fyzickou práci. Tohle by ale moha být jen pouhá fráze.

Skutečností je, že nemoc z povolání může postihnout i člověka pracujícího s počítačem. Dejme tomu, že sedíte u počítače a najednou, ztratíte cit a cítíte trnutí v prstech. Možná únava. Během následujících dvou dní se ale vše opakuje a třetí den je trnutí již tak silné, že musíte vyhledat lékaře. Ten Vám oznámí, že trpíte vůbec nejčastější nemocí z povolání současnosti: syndromem karpálního tunelu.

Domáhejte se svých práv a požadujte odškodnění za nemoc z povolání v plném rozsahu!

V případě, že potřebujete pomoci prokázat, že právo je na Vaší straně, obraťte se na nás.

Co je nemoc z povolání?

Jedná se o nemoci způsobené nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, které jsou stanoveny přílohou nařízení vlády č. 114/2011 Sb. Co není uvedeno v seznamu, se neuznává.

Na co má zaměstnanec nárok?

V případě nemoci z povolání má zaměstnanec nárok na:

  • náhradu ztráty výdělku
  • náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění
  • náhradu nákladů spojených s léčením pracovního úrazu
  • náhradu za věcnou škodu