Náklady spojené s léčbou


Náhrada nákladů spojených s léčbou je rozdělena do následujících dvou částí:

1)         Náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením

Jedná se o náklady vynaložené na léčbu zranění, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, především tedy léky, náklady na zdravotní pomůcky náklady na rehabilitaci (plávání, cvičení, atd.), náklady na ošetřovatelku, náklady na doplňky stravy atd. Náklady však mohou vniknout také dalším osobám, zejména návštěvami ve zdravotnickém zařízení, a i na úhradu těchto nákladů mají tyto osoby nárok.

2)         Náhrada účelně vynaložených nákladů léčení

Účelně vynaložené nákldy léčené se hradí osobě, která tyto náklady vynaložila. Jedná se zejména o náklady na doplatky léků, zdravotnické pomůcky či náklady vynaložené na návštěvy ve zdravotnickém zařízení.