Náklady na pohřeb


Na náhradu má nárok ten, kdo vynaloží náklady na pohřeb. V dnešní době se nejedná o zanedbatelné částky a mnohdy náklady dosahují desítek tisíc korun, přičemž lze uplatnit také nárok na náhradu dalších nákladů vynaložených v souvislosti s pohřbem (např. pořízení smuteční ho ošacení, zhotovení pomníku apod.).