Náhrada nákladů na výživu pozůstalým


Pozůstalými jsou nejen možní dědici ze zákona, ale i osoby, které žili se zemřelým ve společné domácnosti.

V případě úmrtí kromě odškodného pozůstalých těmto přísluší i náhrada nákladů na výživu, a to v případě, že zemřelý byl povinen výživu poskytovat. Základem výpočtu výše náhrady je průměrný měsíční výdělek zemřelého, ovšem s velkým množstvím, výjimek, odchylek, omezení a modifikací.

Náhrada nákladů na výživu pozůstalému je dána rozdílem mezi částkou nákladů na výživu, které zemřelý byl povinen poskytovat podle zákona o rodině nebo vyšší částkou, pokud ji poskytoval dobrovolně, a mezi hodnotou důchodových dávek pobíraných z důvodu úmrtí osoby výživou povinné nebo výživu mu poskytující.

Podmínkou vznik nároku na výživu pozůstalým je stav, který zde byl v době úmrtí  bez ohledu na to, zda je náhrada vyčíslena od okamžiku úmrtí či od pozdějšího data. Nárok vzniká v okamžiku úmrtí zůstavitele. V případech, kdy zemřelý poskytoval výživné vyšší než je zákonná výše, je nutno nárok prokázat specifickým způsobem.

V případě požadavku na vyčíslení nároku se neváhejte na nás obrátit.